Hotline : 08.6789.6088 Emaildocs.imagenmedia@gmail.com

4 chiến dịch cộng đồng tạo ấn tượng mạnh mùa COVID

Các chiến dịch này đều có điểm chung là sử dụng chất liệu âm nhạc chủ đạo, thông điệp truyền tải đơn giản nhưng mạnh mẽ, nắm bắt đúng thời điểm, và sự xuất hiện của thương hiệu (nếu có) tác động rất ít đến nội dung chủ đạo.   1. Vũ điệu rửa tay Ghen Cô Vy Nhắc...