Khai thác hiệu quả “Phòng Marketing thuê ngoài”, nhiều Client  thừa nhận đạt được hiệu suất tốt

Khai thác hiệu quả “Phòng Marketing thuê ngoài”, nhiều Client thừa nhận đạt được hiệu suất tốt

Outsource marketing – giải pháp tốt giúp SME giải quyết các vướng mắc về nguồn vốn, nguồn lực, kinh nghiệm quản trị, chiến lược  “Đối với chúng tôi, nhìn nhận đúng mà nói “Phòng marketing thuê ngoài” đang như một concept truyền thông của các Agency dịch vụ;...