Tin tức

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque placerat sapien condimentum imperdiet cursus. Nam finibus tempor
Khai thác hiệu quả “Phòng Marketing thuê ngoài”, nhiều Client  thừa nhận đạt được hiệu suất tốt

Khai thác hiệu quả “Phòng Marketing thuê ngoài”, nhiều Client thừa nhận đạt được hiệu suất tốt

 “Đối với chúng tôi, nhìn nhận đúng mà nói “Phòng marketing thuê ngoài” đang như một concept truyền thông của các Agency dịch vụ; được đóng gói (pack) một số công việc cơ bản nhất để giải quyết các vấn đề/nhiệm vụ mang tính chất triển khai (phần lớn) chuyên môn hoá...