WHAT’S YOUR PASSION?

cONTENT

Số lượng:  
Địa điểm : Thanh Xuân – Hà Nội
Thời gian : Full-time / Part-time

dESIGNER / Video editer

Số lượng:  
Địa điểm : Thanh Xuân – Hà Nội
Thời gian : Full-time / Part-time

ACCOUNT Intern

Số lượng:  
Địa điểm : Thanh Xuân – Hà Nội
Thời gian : Full-time / Part-time

Marketing Ads

Số lượng: 
Địa điểm : Thanh Xuân – Hà Nội
Thời gian : Full-time / Part-time